GNOMICON – IDEA

                Gnomicon jest dorocznym zjazdem dla hobbystów z kraju i z zagranicy, który ma na celu promocję alternatywnych sposobów na spędzanie wolnego czasu. W programie mamy turnieje gier planszowych, strategicznych, towarzyskich oraz rodzinnych.
Dzięki spokojnej okolicy jest to wspaniały sposób na spędzenie weekend’u z dala od miejskiego zgiełku, gdzie aktywny wypoczynek można połączyć ze wspaniałą zabawą z innymi pasjonatami wszelako rozumianej fantastyki.
Głównym elementem wydarzenia są turnieje gier hobbystycznych i pokazy gier. Nasza ekipa organizacyjna składa się w całości z graczy a jej nadrzędnym celem jest zapewnienie wspaniałej rozrywki dla wszystkich gości. Ze względu na fakt, iż zapewniamy rozrywkę także dla osób niegrających a okolica jest przepiękna, zachęcamy do odwiedzenia nas wraz z rodziną. Gnomicon to wspaniała okazja do wypoczynku i integracji z ludźmi o podobnych zainteresowaniach.
Serdecznie zapraszamy!

www.facebook.com/gnomikon

 

GNOMICON – REGULAMIN

 

 1. Każdy uczestnik konwentu Gnomicon akceptuje niniejszy regulamin i zobowiązuje się jednocześnie przestrzegać warunków niniejszego regulaminu.
 2. Wszystkie osoby uczestniczące w Gnomiconie mają obowiązek zapoznać się, zaakceptować i przestrzegać treści niniejszego regulaminu. Niedopełnienie tego obowiązku nie może być podstawą do ewentualnych roszczeń w stosunku do Sklepu hobbystycznego „GNOM” (zwanego dalej Organizatorem) i/lub jego członków.
 3. Osoby nie przestrzegające regulaminu mogą zostać usunięte z terenu Gnomiconu bez zwrotu kosztów zakwaterowania i ewentualnych innych kosztów.
 4. Regulamin dostępny będzie:

– na stronie internetowej www.gnomicon.pl,

– w trakcie trwania konwentu,

 1. Gnomicon odbywa się na terenie CKiR Orle Gniazdo w Szczyrku przy ulicy Wrzosowej 28A.
 2. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poniesione przez uczestników na ciele, mieniu i umyśle.
 3. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione bez opieki lub zagubione.
 4. Zabronione jest wnoszenie na teren Gnomiconu:

– broni w rozumieniu obowiązującej Ustawy o Broni i Amunicji;

– broni pneumatycznej (ASG, paintball);

– amunicji do wyżej wymienionych;

– broni białej (z wyjątkiem noży oraz tzw. larpowej broni bezpiecznej);

– broni treningowej (bokkenów, palcatów itp.);

– materiałów wybuchowych;

– substancji toksycznych, cuchnących lub łatwopalnych.

 1. Przedmioty wymienione w pkt. 8 wolno wnosić w porozumieniu z Organizatorem, jeśli są niezbędne do przeprowadzenia punktu programu.
 2. Podczas trwania Gnomiconu zabronione jest kierowanie broni czy jakiegokolwiek niebezpiecznego narzędzia w stronę innego uczestnika Gnomiconu z wyjątkiem sytuacji, gdy udzielił na to wyraźną zgodę (np. podczas pozowania do zdjęć).
 3. Uczestnicy Gnomiconu są zobowiązani do zachowania czystości i porządku na jego terenie.
 4. Na terenie Gnomiconu spożywanie alkoholu dozwolone jest tylko w wyznaczonych miejscach i o wyznaczonych porach.
 5. Na terenie Gnomiconu obowiązuje całkowity zakaz palenia. Palenie dozwolone jest na terenie CKiR Orle Gniazdo w miejscach do tego wyznaczonych.
 6. Na terenie Gnomiconu obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania wszelkich środków odurzających i psychotropowych.
 7. Osoby znajdujące się pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających lub psychotropowych mogą zostać usunięte z terenu Gnomiconu.
 8. Każdy uczestnik Gnomiconu zobowiązany jest do kulturalnego zachowania i podporządkowania się decyzjom Organizatorów.
 9. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za szkody poczynione przez uczestników Gnomiconu. Za wszelkie szkody odpowiedzialność (w tym finansową) ponoszą sprawcy.
 10. Wszystkie materiały reklamowe, których obecność na konwencie nie została uzgodniona z Organizatorem konwentu, zostaną z terenu Gnomiconu usunięte wraz z rozprowadzającymi je osobami. Osoby te zostaną obciążone kosztem naprawienia ewentualnych szkód powstałych w wyniku ich działania.
 11. Na terenie Gnomiconu zabrania się powielania multimediów chronionych prawami autorskimi oraz handlu nielegalnymi ich kopiami.
 12. Organizator nie ponosi odpowiedzialności i nie utożsamia się z opiniami wygłaszanymi przez uczestników podczas trwania konwentu.
 13. Zabrania się wprowadzania zwierząt na teren Gnomiconu. Zakaz nie dotyczy zwierząt-przewodników osób niepełnosprawnych.
 14. Każdy uczestnik Gnomiconu zobowiązany jest do traktowania pozostałych uczestników z szacunkiem. Nękanie fizyczne lub słowne może skutkować usunięciem z konwentu i zgłoszeniem do odpowiednich służb.
 15. Na terenie Gnomiconu obowiązuje bezwzględny zakaz prowadzenia działalności politycznej, w szczególności kampanii wyborczych i agitacji politycznej. Osoby, które nie będą przestrzegać tego zakazu zostaną usunięte z terenu Gnomiconu.